Πρόγραμμα Αγώνων Α2

  • Πρόγραμμα Αγώνων Α2

Knockout αγωνιστική

22/6/2020 28/6/2020

Upcoming matches
ΟΜΑΔΑΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΩΡΑΓΗΠΕΔΟ
Slavs United vs All Blacks
Ebeeroi vs Flint Tropics
Partouzan vs Jugoplastika
Amola Kaloumpa vs Hema
Players vs Pizza Days
ΔΕΥΤΕΡΑ 22/6/2020
ΤΕΤΑΡΤΗ 24/6/2020
ΠΕΜΠΤΗ 25/6/2020
ΣΑΒΒΑΤΟ 27/6/2020
ΚΥΡΙΑΚΗ 28/6/2020
20.00
22.30
21.30
21.30
15.00
ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ
ΑΓ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ
ΑΓ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΑΓ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Knockout Play Offs

29/6/2020 – 5/7/2020

Upcoming matches
ΟΜΑΔΑΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΩΡΑΓΗΠΕΔΟ
Slavs United vs Ebeeroi
Partouzan vs Players
Am.Kaloumpa vs Flint Tropics
ΔΕΥΤΕΡΑ 29/6/2020
ΚΥΡΙΑΚΗ 5/7/2020
ΤΕΤΑΡΤΗ 1/7/2020
21.30
19.30
22.30
ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ
ΑΓ.ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΑΓ.ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Final Four

6/7/2020 – 12/7/2020

Upcoming matches
ΟΜΑΔΑΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΩΡΑΓΗΠΕΔΟ
SLAVS VS PLAYERS
PARTOUZAN VS FLINT TROPICS
ΚΥΡΙΑΚΗ 12/7/20
ΤΕΤΑΡΤΗ 8/7/20
18.00
22.30
ΑΓ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΑΓ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Τελικός Α2

19/7/2020

Upcoming matches
ΟΜΑΔΑΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΩΡΑΓΗΠΕΔΟ

PARTOUZAN vs PLAYERS

ΚΥΡΙΑΚΗ 19/7/2020:00

ΑΓ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

18η αγωνιστική

09/03/2020 – 15/03/2020

Upcoming matches
ΟΜΑΔΑΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΩΡΑΓΗΠΕΔΟ
ΑΜΟΛΑ ΚΑΛ v FLINT TROPICS
HEMA v SLAVS UNITED
KAMAGRA v ALL BLACKS
MYCTEC v EBEEROI
PIZZA DAYS v EUGOPIASTIKA
– v PLAYERS
PARTOUZAN v
ΚΥΡΙΑΚΗ 15/03/2020
ΠΕΜΠΤΗ 12/03/2020
ΣΑΒΒΑΤΟ 14/03/2020
ΔΕΥΤΕΡΑ 09/03/2020
ΠΕΜΠΤΗ12/03/2020
ΡΕΠΟ
ΡΕΠΟ
19:30
20:00
18:30
20:00
21:30
—–
—–
ΑΓ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ
ΑΓ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ
ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ
—–
—–

19η αγωνιστική

16/03/2020 – 22/03/2020

Upcoming matches
ΟΜΑΔΑΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΩΡΑΓΗΠΕΔΟ
FLINT TROPICS v HEMA
ΑΜΟΛΑ ΚΑΛ v KAMAGRA
SLAVS UNITED v MYCTEC
ALL BLACKS v PIZZA DAYS
EBEEROI v –
PARTOUZAN VS EUGOPIASTIKA
PLAYERS v

ΠΕΜΠΤΗ 19/03/2020
ΣΑΒΒΑΤΟ 21/03/2020
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 20/03/2020
ΣΑΒΒΑΤΟ 21/03/2020
ΡΕΠΟ
ΔΕΥΤΕΡΑ 16/03/2020
ΡΕΠΟ
21:30
18:30
21;00
21:00
—-
20:00
—-
ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ
ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ
ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ
ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ
—–
ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ
—–

20η αγωνιστική

23/03/2020 – 29/03/2020

Upcoming matches
ΟΜΑΔΑΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΩΡΑΓΗΠΕΔΟ
KAMAGRA v FLINT TROPICS
MYCTEC v HEMA
PIZZA DAYS v ΑΜΟΛΑ ΚΑΛ
SLAVS UNITED VS ALL BLACKS
EUGOPIASTIKA VS PLAYERS
EBEEROI V
PLAYERS v –
ΠΕΜΠΤΗ 26/03/2020
ΔΕΥΤΕΡΑ 23/03/2020
ΚΥΡΙΑΚΗ 29/03/2020
ΚΥΡΙΑΚΗ 29/03/2020
ΔΕΥΤΕΡΑ 23/03/2020
ΡΕΠΟ
ΡΕΠΟ
21:30
20:00
21:00
16:30
21:30
—–
—–
ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ
ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ
ΑΓ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΑΓ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ
—–
—–

21η αγωνιστική

30/03/2020 – 05/04/2020

Upcoming matches
ΟΜΑΔΑΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΩΡΑΓΗΠΕΔΟ
FLINT TROPICS v MYCTEC
KAMAGRA v PIZZA DAYS
ΑΜΟΛΑ ΚΑΛ v PARTOUZAN
EUGOPIASTIKA v PLAYERS
EBEEROI v ALL BLACKS
SLAVS VS ΡΕΠΟ
HEMA VS ΡΕΠΟ

ΤΕΤΑΡΤΗ 01/04/2020
ΣΑΒΒΑΤΟ 04/04/2020
ΣΑΒΒΑΤΟ 04/04/2020
ΔΕΥΤΕΡΑ 30/03/2020
ΔΕΥΤΕΡΑ 30/03/2020
ΡΕΠΟ
ΡΕΠΟ
22:30
17:00
20:00
21:30
22:30
—–
—–
ΑΓ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ
ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ
ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ
ΑΓ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
——
——

9η αγωνιστική

09/12/2019 – 15/12/2019

Upcoming matches
ΟΜΑΔΑΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΩΡΑΓΗΠΕΔΟ
FLINT TROPICS v PIZZA DAYS
MYCTEC v –
KAMAGRA v PARTOUZAN
HEMA v PELICANS
ΑΜΟΛΑ ΚΑΛΟΥΜΠΑ v PLAYERS
SLAVS UNITED v ALL BLACKS
ONE ISLAND v EBEEROI
ΠΕΜΠΤΗ 12/12/2019
ΡΕΠΟ
ΚΥΡΙΑΚΗ 15/12/2019
ΣΑΒΒΑΤΟ 14/12/2019
ΚΥΡΙΑΚΗ 15/12/2019
ΣΑΒΒΑΤΟ 14/12/2019
ΣΑΒΒΑΤΟ 14/12/2019
22:30

22:00
17:30
16:00
20:30
19:00
ΑΓ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΑΓ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ
ΑΓ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ
ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ

10η αγωνιστική

16/12/2019 – 22/12/2019

Upcoming matches
ΟΜΑΔΑΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΩΡΑΓΗΠΕΔΟ
– v FLINT TROPICS
PARTOUZAN v PIZZA DAYS
PELICANS v MYCTEC
PLAYERS v KAMAGRA
ALL BLACKS v HEMA
EBEEROI v ΑΜΟΛΑ ΚΑΛΟΥΜΠΑ
– v SLAVS UNITED
ΡΕΠΟ
ΣΑΒΒΑΤΟ 21/12/2019
ΔΕΥΤΕΡΑ 16/12/2019
ΚΥΡΙΑΚΗ 22/12/2019
ΚΥΡΙΑΚΗ 22/12/2019
ΚΥΡΙΑΚΗ 22/12/2019
ΡΕΠΟ

19:00
20:00

18:00
16:30


ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ
ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ

ΑΓ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΑΓ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΑΓ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

11η αγωνιστική

13/01/2020 – 19/01/2020

Upcoming matches
ΟΜΑΔΑΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΩΡΑΓΗΠΕΔΟ
FLINT TROPICS v PARTOUZAN
– v PELICANS
PIZZA DAYS v PLAYERS
MYCTEC v –
KAMAGRA v EBEEROI
HEMA v MILWAUKEE SUCKS
ΑΜΟΛΑ ΚΑΛΟΥΜΠΑ v SLAVS UNITED
ΔΕΥΤΕΡΑ 13/01/2020
ΡΕΠΟ
ΚΥΡΙΑΚΗ 19/01/2020
ΡΕΠΟ
ΤΕΤΑΡΤΗ 15/01/2020
ΠΕΜΠΤΗ 16/01/2020
ΚΥΡΙΑΚΗ 19/01/2020
20:00

15:00

22:30
21:30
16:30
ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ

ΑΓ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΑΓ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ
ΑΓ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

12η αγωνιστική

20/01/2020 – 26/01/2020

Upcoming matches
ΟΜΑΔΑΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΩΡΑΓΗΠΕΔΟ
PELICANS v FLINT TROPICS
PLAYERS v PARTOUZAN
– v –
EBEEROI v PIZZA DAYS
MILWAUKEE SUCKS v MYCTEC
SLAVS UNITED v KAMAGRA
ΑΜΟΛΑ ΚΑΛΟΥΜΠΑ v HEMA
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΚΥΡΙΑΚΗ
ΡΕΠΟ
ΣΑΒΒΑΤΟ
ΚΥΡΙΑΚΗ
ΣΑΒΒΑΤΟ
ΣΑΒΒΑΤΟ
22:30
18:00

19:00
19:30
20:30
22:00
ΑΓ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΑΓ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ
ΑΓ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ
ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ

13η αγωνιστική

27/01/2020 – 02/02/2020

Upcoming matches
ΟΜΑΔΑΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΩΡΑΓΗΠΕΔΟ
FLINT TROPICS v PLAYERS
PELICANS v –
PARTOUZAN v EBEEROI
– v MILWAUKEE SUCKS
PIZZA DAYS v SLAVS UNITED
MYCTEC v ΑΜΟΛΑ ΚΑΛΟΥΜΠΑ
KAMAGRA v HEMA
ΚΥΡΙΑΚΗ 02/02/2020

ΔΕΥΤΕΡΑ 27/01/2020

ΚΥΡΙΑΚΗ 02/02/2020
ΔΕΥΤΕΡΑ 27/01/2020
ΔΕΥΤΕΡΑ 27/01/2020
18:00

21:30

16:30
20:00
22:30
ΑΓ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ

ΑΓ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ
ΑΓ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
© Copyright - Rebound Tournament