TRIPONTIOI OLD SCHOOL

TRIPONTIOI OLD SCHOOL VS ARGONAUTES 69-35 3η-ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

TRIPONTIOI OLD SCHOOL ARGONAUTES 69-35
TRIPONTIOI OLD SCHOOL
ΡΟΣΤΕΡ ΠΟΝΤΟΙ ΤΡΙΠΟΝΤΑ
ΤΣΑΦΑΝΤΑΚΗΣ Δ 4 1
ΧΑΣΟΓΙΑΣ Θ 11 1
ΔΕΔΕΜΑΔΗΣ Γ 14 2
ΧΑΣΙΩΤΗΣ Γ 15
ΤΣΟΤΑΚΟΣ Γ 16
ΠΛΟΥΣΟΣ Μ 13 1
ΚΑΛΟΡΙΤΗΣ Ν 5

ANO LIOSIA BC VS TRIPONTIOI OLD SCHOOL 78-32 4η-ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

ANO LISIA BC TRIPONTIOI OLD SCHOOL 78-32
TRIPONTIOI OLD SCHOOL
ΡΟΣΤΕΡ ΠΟΝΤΟΙ ΤΡΙΠΟΝΤΑ
ΤΣΑΦΑΝΤΑΚΗΣ Δ 6 1
ΧΑΣΟΓΙΑΣ Θ 3
ΔΕΔΕΜΑΔΗΣ Γ 10 2
ΧΑΣΙΩΤΗΣ Γ 0
ΚΑΝΕΛΛΗΣ Σ 0
ΜΠΛΟΥΖΟ Μ 13 3
ΝΑΗΗΑS Ι 0
ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ Δ 0
ΤΣΟΤΑΚΟΣ Γ 0
ΚΑΛΟΡΙΤΗΣ Ν 0
ΚΑΒΑΔΙΑΣ Α 0
ΜΠΡΕΜΠΟΣ Ν 0

OLD MOUNTAIN BOMBERWOLVES VS TRIPONTIOI OLD SCHOOL 61-52 5η-ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

OLD MOUNTAIN BOMBERWOLVES TRIPONTIOI OLD SCHOOL 61-52
TRIPONTIOI OLD SCHOOL
ΡΟΣΤΕΡ ΠΟΝΤΟΙ ΤΡΙΠΟΝΤΑ
ΤΣΙΑΦΑΝΤΑΚΗΣ Δ 5
ΧΑΣΟΓΙΑΣ Θ 2
ΔΕΔΕΜΑΔΗΣ Γ 7 1
ΠΛΟΥΣΟ Μ 19
ΤΡΑΧΑΝΗΣ Δ 10 1
ΧΑΣΙΩΤΗΣ Γ 0
ΚΑΝΕΛΛΗΣ Σ 2
ΚΑΛΟΡΙΤΗΣ Ν 5
ΝΑΧΑΣ 0
ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ Δ 0
ΤΣΟΤΑΚΟΣ Γ 2
ΓΕΩΡΓΑΤΟΣ Σ 0

TRIPONTIOI OLD SCHOOL VS ΑΝΕΥ ΟΡΩΝ 69-61 6η-ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

TRIPONTIOI OLD SCHOOL ΑΝΕΥ ΟΡΩΝ 69-61
TRIPONTIOI OLD SCHOOL
ΡΟΣΤΕΡ ΠΟΝΤΟΙ ΤΡΙΠΟΝΤΑ
ΤΣΑΦΑΝΤΑΚΗΣ Δ 3 1
ΔΕΔΕΜΑΔΗΣ Γ 20 2
ΠΛΟΥΣΟΣ Μ 23 2
ΤΣΟΤΑΚΟΣ Γ 5
ΧΑΣΟΓΙΑΣ Θ 2
ΚΑΛΟΡΙΤΗΣ Ν 6
ΚΑΝΕΛΛΗΣ Σ 8
ΝΑΧΑ Ι 2
ΔΗΜΟΓΙΩΡΓΑΣ Π 0

TRIPLEX VS TRIPONTIOI OLD SCHOOL 65-60 7η-ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

TRIPLEX TRIPONTIOI OLD SCHOOL 65-60
TRIPONTIOI OLD SCHOOL
ΡΟΣΤΕΡ ΠΟΝΤΟΙ ΤΡΙΠΟΝΤΑ
ΝΑΧΑΣ Ι 5
ΚΑΠΟΡΙΤΗΣ Ν 2
ΤΣΑΦΑΝΤΑΚΗΣ Δ 15 1
ΤΣΟΤΑΚΟΣ Γ 0
ΚΑΝΕΛΗΣ Σ 0
ΠΛΟΥΣΟΣ Μ 18 1
ΧΑΣΙΩΤΗΣ Γ 0
ΔΕΔΕΜΑΔΗΣ Γ 15 1
ΧΑΣΟΓΙΑΣ Θ 5

LOS ABALOS VS TRIPONTIOI OLD SCHOOL 86-52 9η-ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

LOS ABALOS TRIPONTIOI OLD SCHOOL 86-52
TRIPONTIOI OLD SCHOOL
ΡΟΣΤΕΡ ΠΟΝΤΟΙ ΤΡΙΠΟΝΤΑ
ΤΣΑΦΑΝΤΑΚΗΣ Δ 10 2
ΔΕΔΕΜΑΔΗΣ Γ 20 3
ΠΛΟΥΣΟΣ Μ 9
ΤΣΟΤΑΚΟΣ Γ 2
ΚΑΝΕΛΗΣ Σ 7
ΧΑΣΟΓΙΑΣ Θ 0
ΤΡΑΧΑΝΗΣ Δ 0
ΧΑΣΙΩΤΗΣ Γ 0
ΚΑΛΟΡΙΤΗΣ Ν 0
IMADD AHHAS 4

TRIPONTIOI OLD SCHOOL VS ΔΕΙΝΟΣΑΥΡΟΙ 67-48 10η-ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

TRIPONTIOI OLD SCHOOL ΔΕΙΝΟΣΑΥΡΟΙ 67-48
TRIPONTIOI OLD SCHOOL
ΡΟΣΤΕΡ ΠΟΝΤΟΙ ΤΡΙΠΟΝΤΑ
ΤΣΑΦΑΝΤΑΚΗΣ Δ 13 1
ΧΑΣΟΓΙΑΣ Θ 5 1
ΔΕΔΕΜΑΔΗΣ Γ 14 2
ΚΑΛΟΡΙΤΗΣ Ν 5 1
ΚΑΝΕΛΛΗΣ Σ 3
ΠΛΟΥΣΩ Μ 18
ΤΣΟΤΑΚΟΣ Γ 9

WEST SIDE VS TRIPONTIOI OLD SCHOOL 38-52 11η-ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

WEST SIDE TRIPONTIOI OLD SCHOOL 38-52
TRIPONTIOI OLD SCHOOL
ΡΟΣΤΕΡ ΠΟΝΤΟΙ ΤΡΙΠΟΝΤΑ
ΤΣΑΦΑΝΤΑΚΗΣ Δ 18 3
ΧΑΣΟΓΙΑΣ Θ 6
ΔΕΔΕΜΑΔΗΣ Γ 8 2
ΚΑΛΟΡΙΤΗΣ Ν 3
ΚΑΝΕΛΛΗΣ Σ 2
ΠΛΟΥΣΟΣ Μ 12
ΤΣΟΤΑΚΟΣ Γ 0
ΤΡΑΧΑΝΗΣ Δ 3

NEVERCOUPEN VS TRIPONTIOI OLD SCHOOL 44-70 12η-ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

NEVERCOUPEN TRIPONTIOI OLD SCHOOL 44 -70
TRIPONTIOI OLD SCHOOL
ΡΟΣΤΕΡ ΠΟΝΤΟΙ ΤΡΙΠΟΝΤΑ
ΤΣΑΦΑΝΤΑΚΗΣ Δ 4
ΧΑΣΟΓΙΑΣ 10
ΔΕΔΕΜΑΔΗΣ Φ 21 4
ΤΡΑΧΑΝΗΣ Δ 2
ΠΛΟΥΣΩ Μ 16 2
ΚΑΛΟΡΙΤΗΣ Ν 3
ΚΑΝΕΛΛΗΣ Σ 6
ΝΑΧΑΣ Ι 6
ΔΗΜΟΓΙΩΡΓΑΣ Π 2

TRIPONTIOI OLD SCHOOL VS THUNDERCLUTCH 29-59 13η-ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

TRIPONTIOI OLD SCHOOL THUNDERCLUTCH 29-59
TRIPONTIOI OLD SCHOOL
ΡΟΣΤΕΡ ΠΟΝΤΟΙ ΤΡΙΠΟΝΤΑ
ΤΣΑΦΑΝΤΑΚΗΣ Δ 16 3
ΧΑΣΟΓΙΑ 6
ΔΕΔΕΜΑΔΗΣ 6
ΤΡΑΧΑΝΗΣ 0
ΚΑΛΟΡΙΤΗΣ 0
ΤΣΟΤΑΚΟΣ 1
ΔΗΜΟΓΙΩΡΓΑΣ 0
ΧΑΣΙΩΤΗΣ 0
ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ Δ 0
ΝΑΧΑΣ 0

SLAVS VS TRIPONTIOI OLD SCHOOL 58-45 14η-ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

SLAVS UNITED TRIPONTIOI OLD SCHOOL 58-45
TRIPONTIOI OLD SCHOOL
ΡΟΣΤΕΡ ΠΟΝΤΟΙ ΤΡΙΠΟΝΤΑ
ΤΣΑΦΑΝΤΑΚΗΣ 12 1
ΔΕΔΕΜΑΔΗΣ 10 1
ΚΑΛΟΡΙΤΗΣ 0
ΤΣΟΤΑΚΟΣ 2
ΠΛΟΥΣΩ 11 1
ΧΑΣΟΓΙΑΣ 10
ΧΑΣΙΩΤΗΣ 0

Παίκτες